Szkoła Apostolstwa Miłości


Idea Apostolstwa Miłości zawiera program gruntownej pracy duchowej pod hasłem: „MIŁOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ZNIEWALA NAS, ABY WSTĄPIĆ DO SZKOŁY MIŁOŚCI.”

Cele programu:

 • przygotowanie do pełnej poświęcenia służby Kościołowi w oparciu o życie sakramentalne,
 • obdarowanie darami Ducha Świętego i pełne poddanie się Jego prowadzeniu na wzór Maryi Niepokalanej, która była Jego naczyniem i Jego narzędziem,
 • wzrastanie w wierze, nadziei, miłości do Boga w Trójcy Świętej poprzez naukę i zdobycie pewnych umiejętności życia w Szkole Miłości.

W Szkole Apostolstwa Miłości kształcimy w sobie postawę bycia Darem dla innych. A może być nim ten, kto jest obdarowany. Ponadto uczymy się:

 • współdziałania, współpracowania z łaską, z Bogiem samym, by ponownie narodzić się z Boga, kroczyć ścieżkami wiary i mieć radość ze spotkania się z Jezusem,
 • ofiarowania Bogu bez grzechu ciężkiego, na drodze ośmiu błogosławieństw.

Chcemy lepiej, więcej wpatrywać się w Jezusa, by lepiej Go poznać, mocniej pokochać, wierniej naśladować. Wtedy całe nasze życie staje się modlitwą, bo wszystko czynimy z Bogiem. To styl prawdziwego życia dzieci Boga Ojca.

W tej szkole każdy wierzący znajdzie swoje miejsce oraz drogę, na której będzie mógł odnowić lub rozwinąć życie Boże w swojej duszy.

W Szkole Apostolstwa Miłości otrzymujemy plan pracy nad sobą, by nauczyć się życia z Bogiem w czterech kolejnych etapach: wierze, w nadziei, w miłości i w pokoju.  Każdy etap życia duchowego poprzedzony jest czasem przygotowania, po którym składamy przyrzeczenia, a potem śluby życia w wierze, nadziei, miłości i pokoju. Śluby mają polepszyć to, co było wcześniej, pociągnąć do większej wierności Panu Bogu. Są one odpowiedzią na wezwanie Boże. Mają być składane we wspólnocie, do której należymy. Życie we wspólnocie najlepiej weryfikuje naszą miłość do Boga.

Obecnie staramy się żyć i postępować według poniższej formy przyrzeczeń:

 • Bóg jest miłością, stworzył nas z miłości i w miłości kąpie nas w każdej chwili życia, dlatego zobowiązuję się do codziennej Komunii Świętej lub Komunii Duchowej, aby za miłość dać miłość.
 • Bóg jest Dobrym Pasterzem, dał nam wszystko i siebie, dlatego i ja zobowiązuję się nie zatrzymywać niczego dla siebie i umierać dla wszystkiego co moje.
 • Bóg jest Światłością Świata, przed którą ucieka każda ciemność, dlatego zobowiązuję się do życia bez grzechu ciężkiego i codziennego rachunku sumienia.
 • Bóg jest drogą, prawdą, życiem, objawia się nam w Słowie Bożym, dlatego będę je codziennie przyjmował i napełniał się Jego mocą.
 • Bóg dał nam N.M.P., mistrzynię życia duchowego za Matkę, dlatego codziennie będę szukał u Niej pomocy odmawiając część Różańca.

 

 

Szkoła  Apostolstwa Miłości może pomóc nam w rozpoznaniu etapów drogi, na której pełniej odczytamy powołanie do życia żywą wiarą i w bardziej świadomy sposób będziemy je wypełniać  w miłości do Boga i bliźniego.

W szkole tej proponujemy uczestnictwo w:

 • seminariach („Jestem ukochanym dzieckiem Bożym – znam swoją tożsamość”, „Zaufaj Bogu – wejdź na drogę świętości”)
 • w sympozjach poświęconych pamięci Marii Jurczyńskiej ( od 2011roku są organizowane co roku w marcu).
 • rekolekcjach formacyjnych o uzdrowieniu i uwolnieniu („Uwolnieni z niemocy”, „Uzdrowienie w mocy imienia Jezus”, „Niebo jest w sercu mym”, „Jezus uzdrawia dziś.”)
 • rekolekcjach formacyjnych dotyczących posługi modlitwą wstawienniczą: („Boży wstawiennik – bezkonkurencyjny wojownik” „Przed nami otwarte bramy miłosierdzia Bożego”, „Weźmijcie Ducha Świętego.”)

Poprzez powyższe sposoby formacji duchowej łatwiej możemy zrozumieć, czego Bóg od nas żąda i nauczyć się bardziej Go kochać, bezwzględnie Mu ufać, służyć z oddaniem i poświęceniem. Nasza dusza będzie łatwiej jednoczyć się z Bogiem i „z nieudolnego robaka, przez poczwarkę, rozwinie się w pięknego motyla”. To wielkie przeobrażenie może dokonać się w naszym życiu za sprawą łaski i systematycznej pracy nad uświęceniem swojego życia.  Z czasem poprzez przyrzeczenia, śluby z wiary, nadziei i miłości, służbę apostolską nauczymy się pełniej oddawać Bogu chwałę.