Siostra Maria


Charyzmatyczka Maria z Żar - życie, pisma, świadectwa

Charyzmatyczka Maria z Żar – życie, pisma, świadectwa

KIM BYŁA MARIA Z ŻAR?

21 marca 1996r. – pierwszy dzień wiosny. W kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach przed ołtarzem trumna z ciałem śp. Marii Jurczyńskiej. Msza św. z udziałem ponad 20 księży. Głównym celebransem był koordynator Odnowy w duchu Świętym  w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ks . Eugeniusz Drzewiecki. Kazanie wygłosił ks. Zbigniew Tartak – opiekun Odnowy w Duchu Świętym w Żarach, którego Maria wprowadziła w rozumienie doświadczenia Odnowy. Kościół wypełnili wierni z różnych stron naszej diecezji, a także m. in. z Warszawy, Łodzi, Poznania. Przyjechali aby towarzyszyć w ostatniej drodze matce pięciorga dzieci, babci, prababci. Kobiecie jakich wiele. a jednak – czy była to przeciętna osoba?

Powołanie

Maria Jurczyńska z domu Modzelewska urodziła się na Wołyniu 22.08.1919r. Przez 12 lat zdobywała wiedzę u Sióstr Niepokalanek Białych w Maciejowie i w Jarosławiu, gdzie zdała maturę. Jej serce od początku było przepełnione miłością do Matki Bożej, od lat dziecięcych posiadała szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego. Złożyła ślubowanie w Solidacji Mariańskiej 08. 12. 1936r. W doświadczenie Odnowy wprowadził ją ks. prał. Marian Piątkowski, wykładowca teologii moralnej w WSD w Poznaniu. Stała się członkiem Ogólnokrajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Jest pierwszą osobą, która rozpoczęła dzieło Odnowy w naszej diecezji i została jej koordynatorem. Zainicjowała i formowała, przez gruntowną szkołę życia wewnętrznego, kilkadziesiąt wspólnot w naszej diecezji i innych. Owocem tej służby były liczne nawrócenia, odnalezione powołania i ukazani stylu nowego życia z Bogiem.

Służba innym

Gdy w 1980r. przebywał w Polsce o. Thomas Forrest – dyrektor Międzynarodowego Biura Odnowy w Duchu Świętym w Rzymie, był także gościem Marii w Żarach. Przez 5 dni prowadził konferencje i spotkania dla żarskiej grupy modlitewnej. Od tej pory Maria wygłaszała szereg konferencji na temat życia wewnętrznego Odnowy, współpracy świeckich z kapłanami, prowadziła seminaria i modlitwy wstawiennicze. Ostateczne potwierdzenie swojej posługi dla Kościoła odnalazła gdy przebywała w Rzymie na IV Międzynarodowej Konferencji Liderów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, która miała miejsce w dniach 4-9 maja 1981r. Uczestniczyło w niej 523 delegatów z 24 krajów wszystkich kontynentów. Konferencji przewodniczył kard. Suenens, któremu papież Paweł VI zlecił czuwanie nad Odnową. W skład polskiej delegacji weszło 5 osób: ks. B. Dębowski z Warszawy, J. Pawlak z Łodzi, ks. M. Piątkowski z Poznania, ks. Schulz z Piotrowa i Maria Jurczyńska z Żar. Delegacja polska została zaproszona na prywatną audięcję do papieża Jana Pawła II, podczas której Ojciec Święty udzielił Marii swego błogosławieństwa.

Całe życie dla Boga

Nieustanna służba, dniem i nocą, modlitwą wstawienniczą nie pozostawała bez wpływu na jej i tak bardzo kruche zdrowie. Pojawiły się kłopoty z nogami z powodu braku ruch, obrzęki, niedotlenienie i niewydolność krążenia serca. Coraz częściej musiała posługiwać się kulami. W skutek upadku nastąpiło złamanie ręki, pęknięcie obojczyka, a później dwóch żeber. Odtąd już więcej nie chodziła.  Rozwijająca się choroba kręgosłupa pozwalała tylko na pozycję siedzącą, chora nie mogła się położyć. Taki stan rzeczy trwał ponad 3 lata do dnia, w którym Pan zabrał ją do swego Królestwa. Odeszła do Boga 18 marca 1996r. mając 77 lat. Na to spotkanie przygotowywała się przez całe życie, jak św. Paweł, oczekiwała go z utęsknieniem, dlatego nie chciała smutku, żałoby ani łez, bo odeszła tam, gdzie jest źródło i cel wszelkiego szczęścia i stworzenia – Deus Solus – Bóg sam! Pogrzeb odbył się 21 marca br. Uroczystości pogrzebowe były wyjątkowe. Cała msza św. rozbrzmiewała radosnymi pieśniami. Śpiew prowadził zespół muzyczny żarskiej grupy modlitewnej Odnowy. Czuło się sercem i duszą, że żyje wśród nas i śpiewa z nami wieczną pieśń chwały Bogu. Pierwszy dzień wiosny – to nie tylko początek wiosny w przyrodzie – jak wspomniał nad grobem o. Józef Kozłowski – krajowy koordynator Odnowy w Duchu Świętym w Polsce – ale to początek wiosny Ducha Świętego.

niedziela 17(5)/96 – ks. Zbigniew Tartak