Historia Domu


Dzięki staraniom S. Marii Jurczyńskiej i księdza Zbigniewa Tartaka Dom ten w 1992r został pozyskany i przeznaczony na miejsce formacji życia wewnętrznego. Szybko stał się szczególnym miejscem udzielania się Ducha Świętego, nabywania umiejętności życia wiarą na co dzień, współpracy z Łaską Bożą, słuchania oraz rozpoznawania woli Bożej.
Ks. Tartak był jej pierwszym dyrektorem. W ciągu tych wielu lat nieprzerwanie pomimo remontów i innych niedogodności prowadzone są tutaj różne rekolekcje, kursy, spotkania modlitewne, modlitwy wstawiennicze.

Księża posługujący i pełniący funkcję dyrektora
w Domu Rekolekcyjnym od jego powstania

ks. Zbigniew Tartak 1993 do 2004

ks. Zbigniew Tartak 1993 do 2004

ks. Artur Adamczak 2004 do 2014

ks. Artur Adamczak 2004 do 2014

ks. Tomasz Matyjaszczyk 2014 - obecny dyrektor Domu Rekolekcyjnego

ks. Tomasz Matyjaszczyk 2014 – obecny dyrektor Domu Rekolekcyjnego