Wspólnota Apostolstwa Miłosci


„Wspólnota Apostolstwa Miłości” została zawiązana przez osoby, które przez wiele lat były formowane przez siostrę Marię Jurczyńską w jej rodzinnym domu przy ulicy Średniej 10.

Jak to się wszystko zaczęło…?
Formalne powstanie wspólnoty należy łączyć z dwoma wydarzeniami.
Po pierwsze z przeniesieniem księdza Zbigniewa Tartaka do Parafii Miłosierdzia Bożego w Żarach. Był to rok 1992. Młody wówczas wikariusz był najbliższym współpracownikiem siostry Marii. Został on również opiekunem grupy modlitewnej działającej przy parafii i prowadził ją przy ogromnym wsparciu siostry Marii. W tym też czasie w jej rodzinnym domu odbywały się seminaria i modlitwy wstawiennicze.

Drugim istotnym wydarzeniem jest pozyskanie budynku szkolnego znajdującego się  w Kunicach Żarskich przy ulicy Wyzwolenia 2. Było to idealne miejsce dla grupy osób żyjących według wskazań Marii Jurczyńskiej. Mogły one tam kontynuować swoją formację duchową, prowadzić rekolekcje, posługiwać modlitwą wstawienniczą.

Wspólnota od początku była mocno zaangażowana w remonty Domu Rekolekcyjnego oraz przygotowanie i organizowanie w nim rekolekcji, które po raz pierwszy odbyły się w lipcu 1993 roku. Od tamtej pory są prowadzone regularnie. Dodatkowo odbywają się tam cotygodniowe spotkania modlitewne, seminaria w Duchu Świętym i modlitwy wstawiennicze.

Oficjalnie Wspólnota Apostolstwa Miłości została powołana 2002 roku , kiedy to Ksiądz Biskup Paweł Socha udzielił jej swojego błogosławieństwa podczas jednej z wizytacji. Nazwa wspólnoty została wzięta z Idei Apostolstwa Miłości przekazanej przez siostrę Marię Jurczyńską. Idea jest wezwaniem wszystkich rodzajów apostolstwa chrześcijańskiego do współpracy w szerzeniu Królestwa Bożego.

Dalsze lata działalności

Dwa lata później nowym dyrektorem Domu Rekolekcyjnego został ksiądz Artur Adamczak, który przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach  wziął pod swoją opiekę żarskie wspólnoty modlitewne. Mimo że spotkania odbywały się poza Domem Rekolekcyjnym, to działalność grupy była bardzo intensywna.  Angażowała się ona w prowadzenie rekolekcji i posługiwanie modlitwą wstawienniczą nie tylko w Domu Rekolekcyjnym w Kunicach, ale w wielu miastach Polski, Niemiec i Anglii.

W roku 2011 wspólnota modlitewna postanowiła zorganizować seminaria dla mieszkańców Żar, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym. Zaowocowały one  powiększeniem się wspólnoty. Podjęto zatem decyzję o kontynuowaniu spotkań modlitewnych w Domu Rekolekcyjnym oraz większym zaangażowaniu grupy w dzieła prowadzone według Idei Apostolstwa Miłości, np. Inicjatywa „ Żary dla Jezusa” – Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie w intencjach mieszkańców miasta oraz czytanie Słowa Bożego w Adwencie przed Ratuszem w Żarach.

W 2014 roku dyrektorem Domu został ksiądz Tomasz Matyjaszczyk, który jest również opiekunem Wspólnoty Apostolstwa Miłości. Liderką jest Halina Stroynowska.

W Szkole Apostolstwa

Idea Apostolstwa miłości jest nadal poznawana , szerzona i realizowana przez:

sympozja, które organizowane są od 2011 roku i poświęcone pamięci założycielki wspólnoty,

rekolekcje pod hasłem: „W szkole apostolstwa miłości”. Obejmują one różnorodną problematykę m.in. uzdrowienie, uwolnienie, przygotowanie do posługi apostolskiej oraz modlitwy wstawienniczej. „Daj się poprowadzić Duchowi Świętemu”, „Uwolnieni z niemocy”, „Uzdrowienie w mocy imienia Jezus”, „Niebo jest w sercu mym”, „Jezus uzdrawia dziś”, „Boży wstawiennik – bezkonkurencyjny wojownik”, „Przed nami otwarte bramy miłosierdzia Bożego”, „Weźmijcie Ducha Świętego”, „Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby”,  „Wierzyć Bogu wiarą Maryi” to tylko niektóre tematy rekolekcji prowadzonych zarówno w Domu Rekolekcyjnym jak i poza.

seminaria w Duchu Świętym przygotowujące chrześcijan do przyjęcia Ducha Świętego  i dawania w Jego mocy świadectwa o miłości Boga. („Jestem ukochanym dzieckiem Bożym – znam swoją tożsamość”, „Zaufaj Bogu – wejdź na drogę świętości”).