IX SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI S. MARII
JURCZYŃSKIEJ 16.03.2019r. „POWOŁANIE WSZYSTKICH
STANÓW DO ŚWIĘTOŚCI – ABYŚMY BYLI JEDNO Z BLIŹNIM,
JEDNO Z NIM TU I NA WIEKI.”

Celem obecnego sympozjum jest przedstawienie V rozdziału Idei
Apostolstwa Miłości „Powołanie wszystkich stanów do świętości”

PLAN SYMPOZJUM.

 • 9.00 – Zawiązanie wspólnoty
 • 9.30. – Konferencja I. „Opatrzność ukazuje oczom ekran ze sceną coraz
  tragiczniejszą tonącego okrętu świata- wołającego S.O.S.” (IAM) Ks. dr
  Zbigniew Cieszkowski
 • 10.15 – Przerwa.
 • 10.30 – Konferencja II. „Księża proboszczowie, aby odtąd życzliwiej się
  ustosunkowali do współpracy laikatu w Kościele Świętym i z całą
  lojalnością przyznawali im prawo czynu.” (IAM) Ks. prof. dr hab. Franciszek
  Głód
 • 11.15 – Przerwa.
 • 11.30 – Konferencja III. „Palące zadanie odnowienia wszystkiego w
  Chrystusie – czyli w Miłości, jednakowo obowiązuje stany Duchowne i
  świeckie, w miarę świadomości, możliwości i gorliwości dusz.” (IAM). Ks.
  prof. dr hab. Franciszek Głód
 • 12.15- Przerwa
 • 12.30 – Eucharystia „Dla ducha apostolskiego nie istnieją mury klasztoru,
  ani granice państw, ani ściany samotnych domków kamedulskich, bo nie ma
  ścian serce bogate Miłością.” (IAM) ks. bp Tadeusz Lityński
 • 14.00 – Obiad
 • 15.00 –Koronka do miłosierdzia Bożego.
 • 15.15 – Świadectwa uczestników Sympozjum i Dyskusja panelowa

MODLITWA WSTAWIENNICZA – Osoby potrzebujące posługi modlitwą wstawienniczą prosimy o zgłaszanie się do pani Haliny Stroynowskiej – telefon kontaktowy: 502 485 527.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA MODLITEWNE –  które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

ADORACJA CZWARTKOWA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację  całonocną – rozpoczyna się ona od godziny 19:00. Mszą św.    Po Mszy św. służymy modlitwą wstawiennieczą oraz jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.