Eleonora Żagań


Siostrę Marię poznałam w 1979r, podczas kursu katechetycznego zorganizowanego w naszej parafii przez ks. Władysława Kulkę. Po zakończeniu kursu S. Maria postanowiła nadal się z nami spotykać. Dzięki jej naukom doznawałam coraz większej bliskości Boga i dostrzegałam wiele talentów którymi zostałam obdarowana. Zrozumiałam wtedy, że z Bożą pomocą mogę się wyzbyć starych nawyków, przyzwyczajeń i zmienić swoją codzienność. S. Maria ukazała mi bogactwo darów Ducha Świętego oraz moc modlitwy wstawienniczej, którą zawsze wszystkim posługiwała. Przekonała  nas, że Duch Święty nieustannie w nas jest, umacnia nas, ożywia, prowadzi, uświęca. Pamiętam rekolekcje z S. Marią w Gostyniu, Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Rokitnie, Żarach oraz Kongresy i Czuwania Odnowy w Gnieźnie i Częstochowie. Nigdy nie zapomnę przebywania z S. Marią i niekończących się rozmów na temat modlitwy i posługi bliźnim. Pragnę na zawsze pozostać świątynią Ducha Świętego, wzrastać w Jego mocy i nieustannie przybliżać się do tajemnicy Trójcy Świętej .

Eleonora  Żagań.