REKOLEKCJE UZDROWIENIA SERCA

„Miłuję Ciebie Panie mocy moja”.Ps18
23-25 Październik 2020r.
Dom Rekolekcyjny w  Żarach ul. Wyzwolenia 2
Życie chrześcijańskie wypełnia się radością i przynosi owoce na taką miarę, na jaką człowiek pragnie i przyjmuje Jezusa oraz stara się otwierać na Jego miłość. Tak łatwo w tym świecie zapominamy, że tylko Jezus obdarza nas miłością bezwarunkową,  nieprzemijającą,  że tylko On  jest źródłem wszelkich dóbr, a wszystko bez Niego staje się niczym.
Dlatego na tych rekolekcjach – będziemy stawiać Jezusa na pierwszym  miejscu i sercem wołać do Niego.  Poprowadzą nas w tym temacie Halina i Jacek Stroynowscy. Zapisy tel. 502 485 527. e-mail jstroynowski@wp.pl

X SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI MARII JURCZYŃSKIEJ oraz SEMINARIA  ODKRYWANIE NOWEGO ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM  przesunięte do czasu opanowania epidemii koronawirusa.

 


X SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI

  1. MARII JURCZYŃSKIEJ 21.03.2020r.

„POWIERZAM CI TAJEMNICĘ UZDRAWIANIA

MOJĄ MIŁOŚCIĄ, MOIM SERCEM”

Celem obecnego   Sympozjum jest omówienie i propagowanie  modlitwy wstawienniczej według praktyki Marii Jurczyńskiej.

PLAN SYMPOZJUM.

9.00 – Zawiązanie wspólnoty

9.30. – Konferencja I. Ojciec Marek Skiba OMI – Postawa S. Marii jest dla nas przykładem posługi modlitwy wstawienniczej. „Zobaczysz siostro, przekonasz się, niejeden kapłan czy kleryk, tak się nie otworzy w konfesjonale, jak przed Tobą.” Jan Paweł II

10.15 – Przerwa.

10.45 – Konferencja II.Ojciec Marek Skiba OMI- Zadania modlitwy wstawienniczej.  „Zadaniem modlitwy wstawienniczej nie jest starcie kurzu z głowy albo przycięcie nożycami paru gałązek. Ona powinna wyrywać zło z korzeniami”. S.Maria

11.30 – Przerwa.

11.45 – Konferencja III. Otwartość i zrozumienie decyduje o owocności posługi modlitwą wstawienniczą.  „Wiele zależy od otwartości i stopnia zrozumienia, bo modlitwa wstawiennicza to nie zabawa w „ciuciubabkę”.”

12.45- Świadectwa uczestników Sympozjum i Dyskusja panelowa

13.30 – Obiad

15.00 –Koronka do miłosierdzia Bożego.

15.15 – Poświęcenie Tablicy Pamiątkowej poświęconej Marii Jurczyńskiej

  1. 30 – Eucharystia – pod przewodnictwem Ks. bp TadeuszaLityńskiego „Najważniejszym z zadań odnowy charyzmatycznej jest służba naszym siostrom i braciom  modlitwą wstawienniczą.” S. Maria

 

 

 

 

 

 


„PAN JEST PASTERZEM MOIM NICZEGO MI NIE BRAKNIE”

Rekolekcje dla posługujących modlitwą wstawienniczą  –  21-23 luty 2020r. w Domu  Rekolekcyjnym w Żarach- Kunice. Ul. Wyzwolenia 2.

Będziemy się uczyć współdziałania z Bogiem tak, by zaangażować się w służbę modlitwą wstawienniczą całym swoim życiem. Będziemy prosić o wszystkie dary potrzebne do wykonania tego zadania, o  wrażliwość serca i posłuszeństwo  natchnieniom Ducha Świętego. Będziemy prosić o silną  wiarę i o wielką miłość, by naprawdę kochać tych, którym posługujemy.

Rozpoczynamy w piątek kolacją o godz. 18.30, kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30. Rekolekcje prowadzą ks. Tomasz Matyjaszczyk, Halina i Jacek Stroynowscy zapisy jstroynowski@wp.pl, tel.  502485527


X SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI S. MARII JURCZYŃSKIEJ 21.03.2020r. – „POWIERZAM CI TAJEMNICĘ UZDRAWIANIA   MOJĄ MIŁOŚCIĄ, MOIM SERCEM”

Celem obecnego   Sympozjum jest omówienie i propagowanie  modlitwy wstawienniczej według praktyk Marii Jurczyńskiej. W czasie Sympozjum  będą wygłoszone cztery  konferencje:

  1. Postawa S. Marii jest dla nas przykładem posługi modlitwy wstawienniczej. „Zobaczysz siostro, przekonasz się, niejeden kapłan czy kleryk, tak się nie otworzy w konfesjonale, jak przed Tobą.”

Konferencja II.  Zadania modlitwy wstawienniczej.  „Zadaniem modlitwy wstawienniczej nie jest starcie kurzu z głowy albo przycięcie nożycami paru gałązek. Ona powinna wyrywać zło z korzeniami”.

Konferencja III. Otwartość i zrozumienie decyduje o owocności posługi modlitwą wstawienniczą.  „Wiele zależy od otwartości i stopnia zrozumienia, bo modlitwa wstawiennicza to nie zabawa w „ciuciubabkę”.”

Konferencja IV Modlitwa wstawiennicza najważniejszym zadaniem naszej posługi.  „Najważniejszym z zadań odnowy charyzmatycznej jest służba    naszym siostrom i braciom  modlitwą wstawienniczą.”

 

 


Rekolekcje dla mężczyzn 22-24 Listopad „On wstał i poszedł za Nim”. Mt 9.9

Na te rekolekcje zapraszamy mężczyzn, którzy  mają odwagę pójść przez życie za Jezusem. Chcą odkryć swoją tożsamość, szukać tego do czego zostali stworzeni, aby móc stanąć na właściwym miejscu.

Na rekolekcjach będzie okazja do generalnej spowiedzi i modlitwy wstawienniczej. Rekolekcje poprowadzą Halina i Jacek Stroynowscy. Zapisy telefon 502485527 , e-mail jstroynowski@wp.pl. Zaczynamy w piątek o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem około godz. 13.

 

 

 

 

 

 

 

 


REKOLEKCJE „Kecharitomene-Pełna Łaski” – 18.08.2019r do 20.09.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Zapraszamy na rekolekcje Medjugorskie ,,Kecharitomene-Pełna Łaski ” 18-20 pazdziernik 2019 Maryja przez całkowite zawierzenie Bogu jest obdarowana Jego szczególną bliskością. Dlatego Ona najlepiej może poprowadzić nas drogami wiary, i wyszkolić do duchowej walki i najwspanialszych zwycięstw. Będzie to też czas modlitwy wstawienniczej. Rekolekcje poprowadzą Halina Jacek Stroynowscy i Andrzej Moskal. Zapisy telefon 502485527, e-mail jstroynowski@wp.pl. Zaczynamy w piatek o godz 18 30, a kończymy w niedziele obiadem ok godz 13

 


 


REKOLEKCJE „POKŁADAMY UFNOŚĆ W PANU” – 31.08.2019r do 01.09.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Zapraszamy na rekolekcje „Pokładam ufność w Panu” Ps 31,7. Co spoczywa w naszych sercach? Niepokój, napięcie, pośpiech, brak czasu, pustka? Na tych rekolekcjach będziemy uwalniać nasze serca od rzeczy niepotrzebnych , by w naszym wnętrzu mógł spocząć Jezus.
Rekolekcje poprowadzą Halina i Jacek Strynowscy.
Kontakt pod numerem tel. 502-485-527 lub E-mail: jstroynowski@wp.pl.


REKOLEKCJE „MÓJ UKOCHANY DUCH ŚWIĘTY” – 07.06.2019r do 09.06.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Duch Święty pragnie wypełnić nas po brzegi, byśmy mogli Nim oddychać, wszystko czynić Jego mocą. To dzięki Duchowi Świętemu może w nas pulsować Boże życie. W czasie tych rekolekcji będziemy prosić Matkę Bożą, by wprowadziła nas do Wieczernika, by pod Jej macierzyńskim okiem wylały się na nas zdroje łask Ducha Świętego. Będziemy Ją prosić, by pomogła nam w głębi naszych serc poddać się działaniu Ducha Świętego, aby mógł On nad nami panować, nas prowadzić i posługiwać się naszym ubogim życiem, naszymi znikomymi możliwościami, by wszystko czego dotkniemy zapalało się Bożą Miłością. Rozpoczynamy kolacją w piątek o godz. 18.30, zakończenie rekolekcji w niedzielę obiadem o godz. 12.30. Prowadzący: Halina i Jacek Stroynowscy. zapisy tel. 502 485 527, e-mail jstroynowski@wp.pl


MODLITWA WSTAWIENNICZA – Osoby potrzebujące posługi modlitwą wstawienniczą prosimy o zgłaszanie się do pani Haliny Stroynowskiej – telefon kontaktowy: 502 485 527.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA MODLITEWNE –  które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

ADORACJA CZWARTKOWA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację  całonocną – rozpoczyna się ona od godziny 19:00. Mszą św.    Po Mszy św. służymy modlitwą wstawiennieczą oraz jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.