ZAPRASZAMY DO DOMU Zdjęcie użytkownika Dom Rekolekcyjny Żary - Kunice.REKOLEKCYJNEGO

W ŻARACH UL. WYZWOLENIA 2

NA   DOWOLNIE WYBRANY PRZEZ CIEBIE TERMIN INDYWIDUALNEGO SKUPIENIA W SIERPNIU – «ODWAGI! JA JESTEM, NIE BÓJCIE SIĘ!»MT14.27

Proponujemy indywidualny pobyt w Domu Rekolekcyjnym. Będzie to  czas  wyciszenia, adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do modlitwy wstawienniczej. Towarzyszyć tym osobom będą Halina i Jacek Stroynowscy. Zapisy i kontakt Tel. 502485527  i  e-mail   jstroynowski@wp.pl

 

 

 

 


REKOLEKCJE  OGÓLNE„UWIODŁEŚ MNIE, PANIE, A JA POZWOLIŁEM SIĘ UWIEŚĆ.” Jer. 20.714-16. WRZESIEŃ 2018 R. (W Szkole Apostolstwa Miłości)

DOM REKOLEKCYJNY – ŻARY UL. WYZWOLENIA 2

W tych rekolekcjach chcemy by Bóg przychodził do nas i zdobywał nasze serca swoją miłością. On idzie na całość – potrzebuje tylko naszego pragnienia, by leczyć nasze zranione serca i wskazywać nam nowe drogi. Rekolekcje poprowadzą Jacek i Halina Stroynowscy. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30 kolacją, a kończymy o godzinie 13.00 obiadem.

Zapisy i kontakt Tel. 502485527 i  e-mail   jstroynowski@wp.pl


REKOLEKCJE DLA POSŁUGUJĄCYCH MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ ORAZ CHĘTNYCH DO TEJ POSŁUGI- ŚLADEM JEZUSA  – „A BYŁO Z NIM DWUNASTU  ORAZ KILKA KOBIET”. Łk. 8.1-2 19-21. PAŹDZIERNIK. 2018r.(W Szkole Apostolstwa Miłości)

DOM REKOLEKCYJNY – ŻARY UL. WYZWOLENIA 2

W czasie tych rekolekcji  będziemy uczyć się towarzyszyć Jezusowi i patrzyć na bliźniego Jego oczyma. Tak o tajemnicy uzdrawiania mówił Pan Jezus Siostrze Marii: „Spójrz Mi w oczy, zanurz się w nich cała – zanurz w nich  twego chorego ….”

Rekolekcje poprowadzą Jacek i Halina Stroynowscy. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30 kolacją, a kończymy o godzinie 13.00 obiadem. Zapisy i kontakt Tel. 502485527  i  e-mail   jstroynowski@wp.pl


REKOLEKCJE DLA KOBIET„ABYM SIĘ NIE BŁĄKAŁA” Pnp.1.7

16-18 LISTOPAD 2018r. (W Szkole Apostolstwa Miłości)

DOM REKOLEKCYJNY – ŻARY UL. WYZWOLENIA 2

Pragniemy w świetle Pana odkrywać drogi którymi  chce nas prowadzić . Jezus nasz  Pasterz widzi nasze piękno, godność ,wartość. My kobiety jesteśmy obciążone różnymi troskami, niepokojami, brakami . Pan Jezus chce zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, chce   pomagać nam odnaleźć samą siebie,nasze właściwe miejsce, chce  pokazać naszą rolę i zadania, wskazać sposoby rozwiązania naszych kłopotów.

Rekolekcje poprowadzą Jacek i Halina Stroynowscy. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30 kolacją, a kończymy o godzinie 13.00 obiadem.  Zapisy i kontakt Tel. 502485527  i  e-mail   jstroynowski@wp.pl


REKOLEKCJE OGÓLNE  – ŚPIEWA MOJE SERCE PANU –WYKRZYKNĘŁA MARYJA. 7-9 GRUDZIEŃ 2018 R. (W Szkole Apostolstwa Miłości)

DOM REKOLEKCYJNY – ŻARY UL. WYZWOLENIA 2

Wraz z Maryją chcemy śpiewać nową pieśń Naszemu Panu. Chcemy tak jak Ona w prostocie i pokorze serca stawać przed Nim, w Nim pokładać całą nadzieję i chwalić Go  w Jego ogromnej dobroci i nieskończonym miłosierdziu. Chcemy też prosić Maryję by pomagała wprowadzić do naszej duszy ład i porządek.

Rekolekcje poprowadzą Jacek i Halina Stroynowscy. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30 kolacją, a kończymy o godzinie 13.00 obiadem.  Zapisy i kontakt Tel. 502485527  i  e-mail   jstroynowski@wp.pl


 

MODLITWA WSTAWIENNICZA – Osoby potrzebujące posługi modlitwą wstawienniczą prosimy o zgłaszanie się do pani Haliny Stroynowskiej – telefon kontaktowy: 502 485 527.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA MODLITEWNE –  które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

ADORACJA CZWARTKOWA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację  całonocną – rozpoczyna się ona od godziny 19:00. Mszą św.    Po Mszy św. służymy modlitwą wstawiennieczą oraz jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.