Rekolekcje dla mężczyzn 22-24 Listopad „On wstał i poszedł za Nim”. Mt 9.9

Na te rekolekcje zapraszamy mężczyzn, którzy  mają odwagę pójść przez życie za Jezusem. Chcą odkryć swoją tożsamość, szukać tego do czego zostali stworzeni, aby móc stanąć na właściwym miejscu.

Na rekolekcjach będzie okazja do generalnej spowiedzi i modlitwy wstawienniczej. Rekolekcje poprowadzą Halina i Jacek Stroynowscy. Zapisy telefon 502485527 , e-mail jstroynowski@wp.pl. Zaczynamy w piątek o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem około godz. 13.

 

 

 

 

 

 

 

 


REKOLEKCJE „Kecharitomene-Pełna Łaski” – 18.08.2019r do 20.09.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Zapraszamy na rekolekcje Medjugorskie ,,Kecharitomene-Pełna Łaski ” 18-20 pazdziernik 2019 Maryja przez całkowite zawierzenie Bogu jest obdarowana Jego szczególną bliskością. Dlatego Ona najlepiej może poprowadzić nas drogami wiary, i wyszkolić do duchowej walki i najwspanialszych zwycięstw. Będzie to też czas modlitwy wstawienniczej. Rekolekcje poprowadzą Halina Jacek Stroynowscy i Andrzej Moskal. Zapisy telefon 502485527, e-mail jstroynowski@wp.pl. Zaczynamy w piatek o godz 18 30, a kończymy w niedziele obiadem ok godz 13

 


 


REKOLEKCJE „POKŁADAMY UFNOŚĆ W PANU” – 31.08.2019r do 01.09.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Zapraszamy na rekolekcje „Pokładam ufność w Panu” Ps 31,7. Co spoczywa w naszych sercach? Niepokój, napięcie, pośpiech, brak czasu, pustka? Na tych rekolekcjach będziemy uwalniać nasze serca od rzeczy niepotrzebnych , by w naszym wnętrzu mógł spocząć Jezus.
Rekolekcje poprowadzą Halina i Jacek Strynowscy.
Kontakt pod numerem tel. 502-485-527 lub E-mail: jstroynowski@wp.pl.


REKOLEKCJE „MÓJ UKOCHANY DUCH ŚWIĘTY” – 07.06.2019r do 09.06.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Duch Święty pragnie wypełnić nas po brzegi, byśmy mogli Nim oddychać, wszystko czynić Jego mocą. To dzięki Duchowi Świętemu może w nas pulsować Boże życie. W czasie tych rekolekcji będziemy prosić Matkę Bożą, by wprowadziła nas do Wieczernika, by pod Jej macierzyńskim okiem wylały się na nas zdroje łask Ducha Świętego. Będziemy Ją prosić, by pomogła nam w głębi naszych serc poddać się działaniu Ducha Świętego, aby mógł On nad nami panować, nas prowadzić i posługiwać się naszym ubogim życiem, naszymi znikomymi możliwościami, by wszystko czego dotkniemy zapalało się Bożą Miłością. Rozpoczynamy kolacją w piątek o godz. 18.30, zakończenie rekolekcji w niedzielę obiadem o godz. 12.30. Prowadzący: Halina i Jacek Stroynowscy. zapisy tel. 502 485 527, e-mail jstroynowski@wp.pl


MODLITWA WSTAWIENNICZA – Osoby potrzebujące posługi modlitwą wstawienniczą prosimy o zgłaszanie się do pani Haliny Stroynowskiej – telefon kontaktowy: 502 485 527.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA MODLITEWNE –  które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

ADORACJA CZWARTKOWA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację  całonocną – rozpoczyna się ona od godziny 19:00. Mszą św.    Po Mszy św. służymy modlitwą wstawiennieczą oraz jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.