REKOLEKCJE „MÓJ UKOCHANY DUCH ŚWIĘTY” – 07.06.2019r do 09.06.2019r

W Szkole Apostolstwa Miłości

Duch Święty pragnie wypełnić nas po brzegi, byśmy mogli Nim oddychać, wszystko czynić Jego mocą. To dzięki Duchowi Świętemu może w nas pulsować Boże życie. W czasie tych rekolekcji będziemy prosić Matkę Bożą, by wprowadziła nas do Wieczernika, by pod Jej macierzyńskim okiem wylały się na nas zdroje łask Ducha Świętego. Będziemy Ją prosić, by pomogła nam w głębi naszych serc poddać się działaniu Ducha Świętego, aby mógł On nad nami panować, nas prowadzić i posługiwać się naszym ubogim życiem, naszymi znikomymi możliwościami, by wszystko czego dotkniemy zapalało się Bożą Miłością. Rozpoczynamy kolacją w piątek o godz. 18.30, zakończenie rekolekcji w niedzielę obiadem o godz. 12.30. Prowadzący: Halina i Jacek Stroynowscy. zapisy tel. 502 485 527, e-mail jstroynowski@wp.pl


IX SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI S. MARII
JURCZYŃSKIEJ 16.03.2019r. „POWOŁANIE WSZYSTKICH
STANÓW DO ŚWIĘTOŚCI – ABYŚMY BYLI JEDNO Z BLIŹNIM,
JEDNO Z NIM TU I NA WIEKI.”

Celem obecnego sympozjum jest przedstawienie V rozdziału Idei
Apostolstwa Miłości „Powołanie wszystkich stanów do świętości”

PLAN SYMPOZJUM.

 • 9.00 – Zawiązanie wspólnoty
 • 9.30. – Konferencja I. „Opatrzność ukazuje oczom ekran ze sceną coraz
  tragiczniejszą tonącego okrętu świata- wołającego S.O.S.” (IAM) Ks. dr
  Zbigniew Cieszkowski
 • 10.15 – Przerwa.
 • 10.30 – Konferencja II. „Księża proboszczowie, aby odtąd życzliwiej się
  ustosunkowali do współpracy laikatu w Kościele Świętym i z całą
  lojalnością przyznawali im prawo czynu.” (IAM) Ks. prof. dr hab. Franciszek
  Głód
 • 11.15 – Przerwa.
 • 11.30 – Konferencja III. „Palące zadanie odnowienia wszystkiego w
  Chrystusie – czyli w Miłości, jednakowo obowiązuje stany Duchowne i
  świeckie, w miarę świadomości, możliwości i gorliwości dusz.” (IAM). Ks.
  prof. dr hab. Franciszek Głód
 • 12.15- Przerwa
 • 12.30 – Eucharystia „Dla ducha apostolskiego nie istnieją mury klasztoru,
  ani granice państw, ani ściany samotnych domków kamedulskich, bo nie ma
  ścian serce bogate Miłością.” (IAM) ks. bp Tadeusz Lityński
 • 14.00 – Obiad
 • 15.00 –Koronka do miłosierdzia Bożego.
 • 15.15 – Świadectwa uczestników Sympozjum i Dyskusja panelowa

MODLITWA WSTAWIENNICZA – Osoby potrzebujące posługi modlitwą wstawienniczą prosimy o zgłaszanie się do pani Haliny Stroynowskiej – telefon kontaktowy: 502 485 527.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA MODLITEWNE –  które odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

ADORACJA CZWARTKOWA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację  całonocną – rozpoczyna się ona od godziny 19:00. Mszą św.    Po Mszy św. służymy modlitwą wstawiennieczą oraz jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.